Psihologija odrasle dobi i starenja

Psihologija odrasle dobi i starenja - Shaie, K.Warnwr | Caritasspiritistcenter.org

...ija odrasle dobi i starenja. Syllabus. Naziv studija: Prediplomski studij psihologije Nositeljica kolegija: dr ... Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis...) - CORE ... . sc. Biološki aspekti starenja i tjelesne promjene u odrasloj dobi i starosti. Zdravlje i zdravstvene navike u odrasloj dobi. Kognitivni razvoj u odrasloj dobi: pažnja, percepcija, pamćenje. Knjiga "Psihologija odrasle dobi i starenja" je hrvaski prevod angleskega izvirnika "Adult development and aging". Je obsezen priro-cnik, ki celovito obravnava znacilnosti razvo-ja cloveka v obdobjih odraslosti in starosti ... Psihologija starenja ... . Je obsezen priro-cnik, ki celovito obravnava znacilnosti razvo-ja cloveka v obdobjih odraslosti in starosti iz behavioristicnega zornega kota. Knjiga je od konca devetdesetih let... PSIHOLOGIJA ODRASLE DOBI I STARENJA Jastrebarsko, Naklada Slap,...

INFORMACIJA

AUTOR
Shaie, K.Warnwr
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Psihologija odrasle dobi i starenja.pdf

OPIS

Prijevod američkog sveučilišnog udžbenika Psihologija odrasle dobi i starenja prvo je sveobuhvatno djelo iz područja razvojne psihologije koje konačno i na našem jeziku nudi znanstveno utemeljenu i stručnu razradu psihologije cjelokupnog životnog vijeka čovjeka. Knjiga ima 15 poglavlja, koja na temelju iscrpne obrade rezultata svih relevantnih istraživanja psihologije odrasle dobi i starenja, kao i svih postojećih spoznaja u tom području, sustavno obrađuju sve važne teme pojedinačnih životnih razdoblja. Posebno treba istaknuti zanimljivu organizaciju same knjige, koja kombinira tematski i kronološki pristup, pružajući na taj način čitatelju mogućnost da unutar istog poglavlja nađe sve relevantne podatke koji ga mogu zanimati. Autori su u ovome izdanju uspješno spojili starija i novija znanja vršeći odabirući noviji sadržaj prema načelu kvalitete istraživačkih rezultata. Oni su se, također, potrudili da ovo izdanje bude manje američko od prethodnih jer su se u većoj mjeri oslanjali na svjetska istraživanja, čiji broj je nakon osamdesetih godina naglo porastao. Prikazane su sadašnje teorije i istraživanja o važnijim psihološkim pitanjima kao podloga za one socijalne i biološke vidove razvoja koji su bitni za razumijevanje bihevioralnih dobnih promjena. Iz sadržaja Razvoj u odrasloj dobi i starenje: uvod; Mlađa odrasla dob: neovisnost naspram prisnosti; Srednje godine: generativnost i odgovornost; Starost: reintegracija ili očaj; Metodologija istraživanja razvoja odraslih i starenja; Obitelji: odnosi međuovisnosti; Muškarci i žene: zajedno i odvojeno; Karijere: zarađivanje za život; Razvoj ličnosti: kontinuitet i promjena; Motivacija: vjerovanja, ciljevi i osjećaji; Učenje i pamćenje: usvajanje i zadržavanje informacija; Intelektualni razvoj: prikaz kompetentnosti; Biološki razvoj: tijelo koje stari; Mentalni poremećaji: nemogućnost suočavanja; Kraj života: smrt i gubitak.

Želite li pročitati knjigu?Psihologija odrasle dobi i starenja u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Shaie, K.Warnwr. Čitati Psihologija odrasle dobi i starenja Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE