Vilinska učilica

Vilinska učilica - Lukačić, Gordana | Caritasspiritistcenter.org

...stići Vilinska učilica sadržavaju brojne zadatke koji obuhvaćaju širok raspon elemenata spremnosti za školu ... Ovo su najprodavanije dječje knjige - tportal ... ... Verbum | Vilinska učilica ... stići Vilinska učilica sadržavaju brojne zadatke koji obuhvaćaju širok raspon elemenata spremnosti za školu. Djetetu omogućuju da na zabavan način i kroz bliske teme stječe potrebna... Radni listići Vilinsk...

INFORMACIJA

AUTOR
Lukačić, Gordana
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Vilinska učilica.pdf

OPIS

Sve što kažem znat ću napisati, sve što je napisano znat ću pročitati.Svako dijete treba prijeći razvojni put od konkretnog, praktičnog mišljenja ka pojmovnom, apstraktnom mišljenju. Kako je iskustvo preduvjet razumijevanju, poticajnaživotna sredina nepresušni je izvor manipulativnih,opažajno-praktičnih, spoznajnih i adekvatnihgovornih aktivnosti. Spoznajni listići omogućuju djetetu da pokaže stečenaznanja pri rješavanju zadataka, da vježba, usvaja novepojmove i jezične izraze, sluša upute i razvija usredotočenost,te da se osjeća uspješno. Uz to mu daju mogućnost da rješavajednostavne misaone zadatke i praktično pretoči u pojmovno.ŠTO O OVOME KAŽU STRUČNJACI?Radni listići Vilinska učilica sadržavaju brojne zadatke koji obuhvaćaju širok raspon elemenata spremnosti za školu. Djetetu omogućuju da na zabavan način i kroz bliske teme stječe potrebna znanja i vještine. Ponuđeni su zadatci različitih težina pa počevši učiti od jednostavnijih i obnavljajući već postojeća znanja, dijete ima mogućnost svladavati sve kompleksnije zadatke. Roditeljima nude uvid u neke od zahtjeva koji se postavljaju pred njihovo dijete. Također im omogućuju aktivno uključivanje u pripremu djeteta za školu – kroz zajedničko rješavanje zadataka i proširivanje naučenog na svakodnevna iskustva u sigurnosti obiteljskog okruženja. Odgajateljima omogućuju jasan pregled ciljeva koji su važan ishod rješavanja pojedinih zadataka. Dobar su poticaj za nastavak rada na tim ciljevima i njihovo promišljanje kroz aktivnosti u odgojnoj skupini. Dobrila Zvonimira Paulić, diplomirana psihologinjaRadni listovi namijenjeni su djeci od 5 godina do polaska u školu. Služe za poučavanje i utvrđivanje funkcija koje se razvijaju u toj dobi djece. Zadatci su poredani po kriteriju složenosti, od jednostavne do višestruke upute na istom zadatku jednog radnog listića. U radu s djecom na izvršavanju zadataka sudjeluju odgojitelji, roditelji i stručni suradnici vrtića. Obzirom na složenost, zadatak koji ima više uputa na jednom listiću, može se rješavati u 2 do 3 dana kako ne bi prešli mogućnosti i koncentraciju djeteta. Zadatci s više uputa za rješavanje, omogućavaju odgojitelju da se u planiranju rada s djecom za slijedeće dane, oslanja na zadatke u radnim listovima. Ako se prilikom rješavanja zadataka uoči da dijete teže savladava pojedine zadatke, može se planirati igra u funkciji određenih spoznaja koje će djetetu omogućiti da razumije i izvrši zadatak. Zadatci se temelje na radosnim situacijama u životu djeteta kao što je proslava rođendana, obitelj i njihovi odnosi. Osmišljeni su tako da pridonose djeci u razvoju onih vještina i oblika razmišljanja, koji su značajni za savladavanje školskih zadataka. Potiču savladavanje vještina opažanja i koncentracije, te motivaciju da završe rad. Uočavaju kvantitativne odnose (količinskih odnosa i brojeva), razvijaju logično razmišljanje i zaključivanje. Usvajaju prepoznavanje osnovnih geometrijskih likova uz mogućnost da u realnim stvarima i građevinama u njegovom okruženju pronalaze i prepoznaju takve likove. Savladavaju grafomotoričke sposobnosti da ih što točnije i uredno crtaju. Kroz savladavanje likova, lakše usvajaju prepoznavanje slova, a zatim i njihovih prostornih odnosa i redoslijeda u riječima, što je preduvjet usvajanja pisanja i čitanja. Osim nabrojenog, u radnim listovima se ističu odnosi kao što je između i do (jedan do drugog, od početka do kraja), prvi-zadnji, prvi-treći i sl., a svakako su zastupljeni i odnosi lijevodesno, gore-dolje, ispred-iza. Također pridonose prepoznavanju dijelova koji zajedno sastavljeni čine jedan novi zadani lik, te uočavanje logičkog slijeda nacrtanih likova. Utvrđuju prepoznavanje i imenovanje boja, bojanje po uputama i bojanje u odnosu na realitet. Zadat ci su primjereni i u svladavanju apstraktnih pojmova. Svakako da takav oblik rada razvija interes za školu.Vlatka Jantolek, prof. – stručni suradnik logoped

Želite li pročitati knjigu?Vilinska učilica u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Lukačić, Gordana. Čitati Vilinska učilica Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE