Uređenje voda

Uređenje voda - Šimunić, Ivan | Caritasspiritistcenter.org

... je diplomirani inženjer poljoprivrdede smera za Uređenje, k…orišćenje i zaštitu voda za rad na sistemu za navodnjavanje u kompaniji Delta Agrar u Zaječaru ... Naknada za uređenje voda - Novi Vinodolski - Službene stranice grada ... . Naknada za uređenje voda je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, a koristi se za financiranje upravljanja vodnim... Naknada za uređenje voda plaća se prema jedinici površine. Visina odnosno stopa naknade za uređenje voda utvrđuje se Obveza plaćanja naknade za uređenje voda, mjesečni iznos i način... Ure ... Uređenje Voda, Ivan Šimunić | Abrakadabra web shop ... . Visina odnosno stopa naknade za uređenje voda utvrđuje se Obveza plaćanja naknade za uređenje voda, mjesečni iznos i način... Ure...

INFORMACIJA

AUTOR
Šimunić, Ivan
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Uređenje voda.pdf

OPIS

Uređenje voda Ivana Šimunića bavi se uređenjem voda, aktivnostima, mjerama i zahvatima koje čovjek poduzima u gospodarenju vodama, njihovom iskorištavanju te zaštiti od štetnoga djelovanja. Knjiga je podijeljen na devet poglavlja i dodatak (Uvod, Temelji hidrologije, Hidropedologija, Bilanca vode u tlu, Zaštita područja od suvišnih vanjskuh voda, Suvišne vode u tlu, Odvodnja suvišnih voda, Navodnjavanje, Kakvoća vode). Autor s različitih aspekta istražuje i proučava vodu, njezine pojavne oblike i kretanja u prirodi. Također govori o količini i kakvoći vode, sustavima njenoga korištenja te upravljanju i zaštiti voda. Posljednjih je godina povećana ljudska potreba za vodom, a loše gospodarenje negativno je utjecalo na njenu količinu i kakvoću u prirodi. Ugroženost životnog okoliša te pomanjkanje pitke vode u stalnom su porastu, no zahvaljujući novim iskustvima i spoznajama situacija se mijenja pozitivno. Društvene zajednice nastoje odgovornim i racionalnim upravljanjem vodama te njihovom zaštitom na svim razinama osigurati uvjeti za njeno očuvanje, što je sukladno načelima održivog razvoja. Ivan Šimunić obrađuje temu od velike važnosti: ovo je prvo djelo koje na detaljan i sustavan način govori o uređenju voda, upravljanju vodnim resursima i štetnim posljedicama koje mogu nastupiti vrlo brzo, a neke od njih mogu biti trajne po čovjekov život i okoliš.

Želite li pročitati knjigu?Uređenje voda u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Šimunić, Ivan. Čitati Uređenje voda Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE