Hrvatski biljni imenoslov

Hrvatski biljni imenoslov - Šugar, Ivan | Caritasspiritistcenter.org

...i biljni imenoslov. Šifra: 415410. (0)Ostavi recenziju ... PDF Российская академия наук ... ... Hrvatski biljni imenoslov ... i biljni imenoslov. Šifra: 415410. (0)Ostavi recenziju. Takva se posla prihvatio botaničar Ivan Šugar, priredivši Hrvatski biljni imenoslov koji je nastao na temeljima višegodišnjega... Djelo »Hrvatski biljni imenoslov« Ivana Šugara kapitalno je djelo hrvatske fitoninimije (nauka o imenima biljaka) te predstavya dosad najiscrpniji popis hrvatskih biljnih imena. Takva se posla prihvatio botaničar Ivan Šugar, priredivši Hrvatski bilj...

INFORMACIJA

AUTOR
Šugar, Ivan
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Hrvatski biljni imenoslov.pdf

OPIS

Hrvatski biljni imenoslov / Nomenclator botanicus CroaticusTrebalo je u Hrvatskoj proći gotovo stotinu pedeset godina od objave Šulekova Jugoslavenskoga imenika bilja i Biljarstva kako bi se konačno pristupilo sustavnom skupljanju domaćih, narodnih naziva za bilje. Takva se posla prihvatio botaničar Ivan Šugar, priredivši Hrvatski biljni imenoslov koji je nastao na temeljima višegodišnjega autorova terenskog rada skupljanja narodnih naziva za bilje širom Hrvatske te dosad objavljene nomenklaturne građe. Autorov je cilj da nakon kritičke prosudbe imenoslovne građe obrađene u ovome rječniku, sastavi hrvatski biljni imenoslov s prijedlogom normativnih imena. Da bi i ovaj rječnik mogao djelomice odgovriti na taj postavljeni cilj na kraju rječnika otisnuto je kazalo s latinskim i hrvatskim imenima biljnih rodova i vrsta.

Želite li pročitati knjigu?Hrvatski biljni imenoslov u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Šugar, Ivan. Čitati Hrvatski biljni imenoslov Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE