Novi prekršajni zakon i carinski zakon

Novi prekršajni zakon i carinski zakon

...ni zakon - pročišćeni tekst zakona. Ako je to potrebno zbog činjenica koje su se utvrdile u postupku, tijelo prekršajnog postupka će izmijeniti ili proširiti rješenje na novi prekršaj ili u pogledu činjeničnog i zakonskog opisa prekršaja radi kojeg se već vodi postupak ... PREKRŠAJNI ZAKON | Večernji.hr ... . Ovaj zakon: 1) primenjuje se na promet robe između carinskog područja Republike Srbije i drugih carinskih područja, uz propise iz ostalih oblasti koji se Carinski organ kontroliše međunarodni promet robe, doprinoseći slobodnoj trgovini, sprovođenju spoljašnjih aspekata domaćeg tržišta i principa koji... Skupština Srbije završila je danas sednicu usvajanjem Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizm ... Carinski zakon ... ... Skupština Srbije završila je danas sednicu usvajanjem Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizm...

INFORMACIJA

AUTOR
DIMENZIJA
9,6 MB
NAZIV DATOTEKE
Novi prekršajni zakon i carinski zakon.pdf

OPIS

ZBIRKA PROPISA (redakcijski pročišćeni tekstovi) PREKRŠAJNI ZAKON ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU CARINSKI ZAKON Sadržaj: PREKRŠAJNI ZAKON i ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRVI DIO MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE TEMELJNE ODREDBE PRIMJENA PREKRŠAJNOG PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE PREKRŠAJ KRIVNJA KAZNE I KAŽNJAVANJE MJERE UPOZORENJA ZAŠTITNE MJERE PRIMJENA PREKRŠAJNOG PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PRAVNIM OSOBAMA I S NJOM IZJEDNAČENIM SUBJEKTIMA PRIMJENA MATERIJALNOPRAVNIH ODREDBI OVOGA ZAKONA PREMA MALOLJETNIM POČINITELJIMA PREKRŠAJA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, REHABILITACIJA, PODACI IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE I PRAVNA POSLJEDICA OSUDE NADLEŽNOST SUDOVA I TIJELA DRŽAVNE UPRAVE IZUZEĆE PODNESCI I ZAPISNICI ROKOVI I POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE MJERE ZA OSIGURANJE NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I USPJEŠNO PROVOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEVI ODLUKE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU I NJIHOVO DONOŠENJE DOSTAVA ODLUKA, PODNESAKA I DOPISA TE RAZGLEDANJE SPISA IZVRŠENJE ODLUKA I OSTALE ODREDBE TIJEK POSTUPKA DO DONOŠENJA PRESUDE PRESUDA PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI ŽURNI POSTUPAK POSTUPAK PREMA MALOLJETNIM POČINITELJIMA PREKRŠAJA PREKRŠAJNI NALOG OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG I NAPLATA NOVČANE KAZNE NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA OSTALI POSEBNI POSTUPCI I RADNJE PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA I. OSNOVNE ODREDBE II. OVLAŠTENJA ZA NADZOR I UREĐENJE PROMETA III. CESTE IV. PROMETNI ZNAKOVI V. PROMETNA PRAVILA VI. DUŽNOSTI U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE VII. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA VIII. OGRANIČENJE PROMETA IX. VOZAČI X. VOZILA XI. POSEBNE MJERE ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE – Članak 300. – Članak 310. ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU CARINSKI ZAKON

Želite li pročitati knjigu?Novi prekršajni zakon i carinski zakon u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor . Čitati Novi prekršajni zakon i carinski zakon Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE