Penitencijarno pravo

Penitencijarno pravo - Ivičević Karas, Elizabeta | Caritasspiritistcenter.org

...ijarno pravo. Osnovni podaci. Literatura ... Penitencijarno pravo ... ... Penitencijarno pravo ... ijarno pravo. Osnovni podaci. Literatura. Predavanja koja budu objavljena na web stranici Katedre za kazneno procesno pravo (pod izbornikom Penitencijarno pravo) Penitencijarno pravo - pojam • dio propisa kaznenog izvršnog prava kojima se uređuje izvršenje kazne zatvora izrečene počinitelju kaznenog djela u kaznenom postupku • ...

INFORMACIJA

AUTOR
Ivičević Karas, Elizabeta
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Penitencijarno pravo.pdf

OPIS

Penitencijarno pravo, koje se relativno nedavno počelo razvijati kao samostalna pravna disciplina, izvan okrilja kaznenog materijalnog i proce­snog prava, danas je središnji segment kaznenog izvršnog prava, uređujući izvršavanje kazne zatvora kao glavne kazne i još uvijek dominantne kazne­nopravne sankcije. Suvremeno penitencijarno pravo snažno se razvija pod utjecajem judikature Europskog suda za ljudska prava, a u novije vrijeme i preko prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske. Premda uređuje niz pita­nja, poput ustrojstva i funkcioniranja penalnih ustanova, ovlasti i dužnosti različitih subjekata te tijeka izvršavanja kazne zatvora, samu srž penitenci­jarnog prava sačinjavaju pravni propisi o pravima i dužnostima zatvoreni­ka, uvjetima i granicama primjene prisilnih mjera prema zatvorenicima te mehanizmima nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora i pravnim sredstvi­ma koja su na raspolaganju zatvorenicima u svrhu zaštite njihovih prava. Naime, danas je općeprihvaćeno stajalište da u odnosu na zatvorenike, kao i druge osobe lišene slobode, postoji veliki rizik mogućih povreda njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda, zbog same činjenice zatvaranja i ogra­ničenih mogućnosti kontakata s vanjskim svijetom. Istovremeno, ljudska prava zatvorenika mogu se ograničiti samo na istim osnovama kao i prava ostalih osoba. Stoga je i u ovom udžbeniku problematika izvršavanja kazne zatvora u velikom dijelu obrađena upravo iz perspektive zatvorenikovih prava, kao i iz perspektive temeljne svrhe izvršavanja kazne zatvora, a to je resocijalizacija, odnosno socijalna rehabilitacija zatvorenika. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, penitencijarno pravo izborni je kolegij na petoj godini integriranoga preddiplomskog i diplom­skog pravnog studija, te je ovaj udžbenik namijenjen ponajprije studentima kojima bi kao nastavno sredstvo trebao pomoći u studiranju penitencijar­nopravne materije. Udžbenik je namijenjen i polaznicima poslijediplom­skoga specijalističkog i doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti, kojima bi trebao poslužiti kao polazište za daljnja istraživanja. Osim stu­dentima, udžbenik je namijenjen i pravnim praktičarima, sucima, držav­nim odvjetnicima, odvjetnicima te pravnicima zaposlenima u zatvorskom sustavu, koji bi u ovom udžbeniku mogli pronaći korisnu literaturu. Autorica zahvaljuje recenzentima, kao i izdavaču koji je, odlučivši se na izdavanje ovog udžbenika, podupro nastojanje da se studentima koji su odabrali nastavu u kolegiju iz penitencijarnog prava, osigura odgovarajuća literatura. U Zagrebu listopada 2016. Autorica

Želite li pročitati knjigu?Penitencijarno pravo u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Ivičević Karas, Elizabeta. Čitati Penitencijarno pravo Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE