Policijsko upravno pravo

Policijsko upravno pravo - Staničić, Frane | Caritasspiritistcenter.org

...podaci. Policijsko upravno pravo. Međunarodno-upravni - 6 ... Policijsko upravno pravo: Frane Stipišić - Lijevak online knjižara ... ... Policijsko upravno pravo: Frane Stipišić - Lijevak online knjižara ... podaci. Policijsko upravno pravo. Međunarodno-upravni - 6. semestar (4h) Pravo azila i postupak ostvarivanja prava na azil te prava i dužnosti tijela unutarnjih poslova prema azilantima. 2. POLICIJSKO PRAVO. 2.1. Policijska nadleštva. Opća zaporka i načelo podrednosti. se naslanjaju na upravno pravo te upravni postupak što predmet usko povezuje s općim predmetima studija... 1. Policijsko upravno pravo i osnove u...

INFORMACIJA

AUTOR
Staničić, Frane
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Policijsko upravno pravo.pdf

OPIS

Predajući, već niz godina, Policijsko upravno pravo na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, ali i radeći na Visokoj policijskoj školi na Policijskoj akademiji Ministarstva unutarnjih poslova, sve sam više postajao svjestan potrebe pisanja udžbenika koji bi pokrio materiju ovog kolegija. Radi se o materiji koja je, u posljednjih pet godina, doživjela značajne i opsežne izmjene. Može se slobodno reći da su se gotovo svi zakoni koji se analiziraju u ovoj knjizi u zadnjih pet godina izmijenili, neki i više puta, a često su donošeni posve novi zakoni koje bi, opet vrlo brzo, zamijenili posve novi. Pri tome nije bila riječ o kozmetičkim, manjim promjenama, nego se uspostavljao posve novi sustav. Velikim je dijelom ovo posljedica pripremnog razdoblja prije ulaska u Europsku uniju, kada se provodilo usklađivanje našeg pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom, pa tome nije izbjeglo ni područje koje čini materiju Policijskog upravnog prava. Zbog toga je i jedan od ciljeva ove knjige dati sustavni pregled sadašnjeg stanja, uz pretpostavku i nadu kako će, barem za neko vrijeme, sustavu biti dano da se ustali. Smatram to nužno potrebnim kako bi se primjenjivači tih pravnih normi mogli ozbiljno pripremiti za njihovu primjenu i kako bi se omogućilo i javnosti da zna, sa sigurnošću, koja su im prava i obveze. Iako su unutarnji poslovi u pravilu ostavljeni državama članicama, u nizu područja koja su, u osnovi, u nadležnosti policije – uspostavljena je zajednička europska politika. Ovo se posebno odnosi na nadzor državne granice, migracije i azil, ali i druga područja. Zbog toga je u ovoj knjizi relativno veliki naglasak dan na europsko pravo koje se velikim dijelom izravno primjenjuje u Republici Hrvatskoj budući da je uređeno uredbama i koje izravno primjenjuju policijski službenici. Pokušao sam dati sustavan pregled svih aspekata unutarnjih poslova, pa se nadam da sam u tome i uspio. Naime, jedan od ciljeva ove knjige je i davanje uvida u cjelokupnu materiju unutarnjih poslova, poslova policije i onima koji te poslove obavljaju. Prema tome, ova knjiga nije namijenjena samo studentima koje zanima materija Policijskog upravnog prava, nego i, što smatram vrlo važnim, praktičarima, onima koji obavljaju policijske poslove koristeći policijske ovlasti. U tu svrhu knjiga sadrži relativno bogatu upravnu, sudsku i ustavnosudsku praksu, kako bi oni koji zakone primjenjuju mogli vidjeti gdje su se pojavljivale greške u primjeni, i kako bi mogli svoje postupanje uskladiti s pravilnim tumačenjem zakona i propisa. Smatram kako će prikazana praksa pomoći i studentima da bolje razumiju institute koji se u knjizi analiziraju i da sebi vizualiziraju postupke o kojima će učiti, odnosno čitati. Na koncu, ova je knjiga prvenstveno namijenjena studentima koje zanima i koji će izučavati materiju Policijskog upravnog prava. Njezina je prva svrha da bude edukativna i, na određeni način, zanimljiva kako bi učenje predstavljalo nagradu, a ne kaznu. Dakako, knjiga sadržava i određene dijelove koji će se, vjerojatno, pokazati teškima za učenje i apsolviranje jer su nužno opterećeni velikim, moguće i prevelikim, opsegom raznih podataka. Ono što mogu reći jest da su ti podaci potrebni, ali ne u svrhu učenja napamet, posebno zbog mogućnosti novih i kontinuiranih zakonodavnih promjena. Postojanje velikog broja nabrajanja, uvjeta, podjela i sl. ne treba shvatiti kao imperativ njihovog učenja napamet, nego razumijevanja njihovog postojanja i mogućnosti objašnjavanja njihove svrhe. Budući da smatram kako će ova knjiga svoje čitatelje naći i među onima koji nemaju pravničko obrazovanje, u nju sam uključio one institute upravnog prava za koje sam smatrao da su nužni za razumijevanje materije koju ova knjiga sadrži i koji predstavljaju, na određen način, uvodno ili pripremno poglavlje. Dakako, ono i osobama s pravničkim obrazovanjem može poslužiti kao dobar podsjetnik i kao određena priprema za poglavlja koja slijede. Ono što posebno želim istaknuti jest činjenica da je cilj ove knjige i uspostavljenje svijesti među čitateljima (za koje se nadam da će biti brojni), o važnosti ove materije za svakodnevni život građana. Na ovom polju država uživa (još) veliku moć i djeluje svojim neprikosnovenim autoritetom. Od krucijalne je važnosti da takvo djelovanje države bude u skladu s Ustavom, međunarodnim ugovorima koje je Republika Hrvatska ratificirala, zakonima i drugim propisima. Prostor za zlouporabu ovlasti u ovoj je sferi izrazito velik te je od velike važnosti, možda i veće nego na drugim područjima prava, osiguravanje da do zlouporaba ne dolazi. U tom smislu ova knjiga predstavlja i moj mali doprinos stvaranju pravne sigurnosti i vladavine prava. Ukoliko bar nekome ova knjiga pomogne da zaštiti svoja prava i pravne interese ili odvrati makar jednog državnog službenika od poduzimanja radnji koje bi značile zlouporabu ovlasti, smatrat ću da je njeno, ponekada i mukotrpno, pisanje imalo smisla. Ova knjiga odražava stanje propisa na dan 25. lipnja 2015. godine. I zaključno, predajem ovu knjigu sudu javnosti. Bit ću zahvalan na svim komentarima, a posebno na savjetima za poboljšanje i upozorenjima na eventualne greške.U Zagrebu, lipanj 2015. godine.Frane Staničić

Želite li pročitati knjigu?Policijsko upravno pravo u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Staničić, Frane. Čitati Policijsko upravno pravo Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE