Međunarodno privatno pravo

Međunarodno privatno pravo - Babić, D. | Caritasspiritistcenter.org

...đunarodno privatno pravo grana je prava unutar pravnog sustava jedne države koja sadrži pravna pravila, načela i metode za rješavanje privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjima ... Javni poredak u međunarodnom privatnom pravu | Nacionalni... ... . Naziv međunarodno privatno pravo prvi je uveo američki pravni teoretičar Joseph Story... 3. BOUČEK, Vilim; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu; (2009), str. 1.-46. 4. Sikirić, Hrvoje: Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Tradicionalno XXXIII. Međunar ... Katedra za međunarodno privatno pravo ... . Međunar...

INFORMACIJA

AUTOR
Babić, D.
DIMENZIJA
2,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Međunarodno privatno pravo.pdf

OPIS

„…Ovo djelo daje cjelovit uvid u suvremeno stanje MPP-a, omogućuje čitateljima da se upoznaju stom veoma važnom materijom i da je usvoje, kako bi mogli iu praksi rješavati privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem.Zbog toga, osim što je pogodno za udžbenik, ovo djelo je pogodno i da trajno bude pouzdan vodič pravnicima koji se u svojoj praksi susreću s tom zahtjevnom problematikom. I našem bi zakonodavcu ono pomoglo, a i trebalo trajno služiti kao putokaz u njegovom djelovanju…“ Iz recenzije dr. sc. Nikole Gavelle, prof.emerit. Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „…Kao posebnu vrijednost načina na koji je materija na koju se knjiga odnosi obrađena ističemo to što se pisac služi poredbenopravnom metodom analize. Polazi najčešće od hrvatskih nacionalnih pravnih rješenja te ih uspoređuje s poredbenim propisima, sudskom praksom, konvencijama i doktrinarnim stanovištima. To dolazi do izražaja u cjelokupnom tekstu rukopisa i u mnogobrojnim bilješkama, što se inače vrlo rijetko nalazi u našim pravnim udžbenicima. Na takav način postiže se svrha zbog koje je, čini nam se, knjiga i pisana. S jedne strane daje se uvid u veću ili manju podudarnost hrvatskih rješenja s izabranim inozemnim rješenjima gdje ona postoji, a s druge strane takav široki komparativni horizont olakšava hrvatskim teoretičarima i praktičarima pravnu orijentaciju pri obradi pojedinih pitanja, a zakonodavcu, dodatne argumente de lege ferenda za izmjenu nekih postojećih rješenja, odnosno unošenje novih. Dakako da navedene kvalitete, uz obradu složene materije upućivanjem na primjere iz stranog prava i sudske prakse, omogućuje studentima hrvatskih pravnih fakulteta, a njima je pretežno namijenjen taj rukopis, da lakše i brže uđu u pravnu materiju uređivanja privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem…“ Iz recenzije dr. sc. Hrvoja Sikirića, redovitog profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Želite li pročitati knjigu?Međunarodno privatno pravo u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Babić, D.. Čitati Međunarodno privatno pravo Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE