Filozofija II

Filozofija II - Berčić, Boran | Caritasspiritistcenter.org

... filozofije II. NOVOVEKOVNA FILOZOFIJA. Nova filozofija nastojala je da stvari razume oslanjajući se na čovekove saznajne moći, a usled neograničenog ubeđenja da je tako nešto i ... Analītiskā filozofija: kādēļ tā ir vislabākā filozofija (II) / Diena ... ... II. Islamska filozofija je bila povezana sa filozofijom hrišćanstva ne samo na upravo spomenuti način Dante Alighieri, Djela, Liber —. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1976, knj. II. — Prim. red.) Magritte: Condicio humana II • Slika se ne prostire samo uz otvor na zidu, već i uz zid. Slika kao da probija zid sob ... SUVREMENA FILOZOFIJA II Milan Galović Hrestomatija filozofije... ... . Slika kao da probija zid sob...

INFORMACIJA

AUTOR
Berčić, Boran
DIMENZIJA
8,9 MB
NAZIV DATOTEKE
Filozofija II.pdf

OPIS

Sadržaj: Predgovor IXZNANJE 1 Što je znanje? 3 Trodijelna analiza znanja 4; Gettierovi protuprimjeri 9; Jačanje opravdanja 12; Nozick: tracking 16; Uzročna teorija znanja 18; Epistemička sreća 21; Paradoks lutrije 24; Internalizam i eksternalizam 26 Skepticizam 30 Mogućnost pogreške i Descartesov zli demon 31; Princip deduktivne zatvorenosti i inkonzistentna trijada 37; Počiva li skeptički argument kartezijanskog tipa na previsokom kriteriju znanja? 39; Antički skepticizam i američki pragmatizam 42; Enesidemovi tropi i relativnost spoznaje 44; Kako odgovoriti na Enesidemove trope? 53; Sekundarna i relacijska svojstva 56; Ostale reakcije na relativnost spoznaje 61; Je li skepticizam održiva pozicija? 65; Agripina trilema i struktura znanja 70; Kako odgovoriti na Agripinu trilemu? 74 Fundacionalizam 81 Neupitni temelji znanja 82; Descartesov krug 83; Mooreov dokaz postojanja vanjskog svijeta 85 Koherentizam 86 Piramida i splav 87; Možemo li svoja vjerovanja usporediti sa stvarnošću? 88; Postoje li neupitni temelji znanja? 89; Kako odlučiti između više koherentnih skupova vjerovanja? 92; Korespondencijska i koherencijska teorija istine 93; Neurathov brod 94 Pragmatizam 97 Istinitost kao uspješnost 98; Kako teret dokazivanja prebaciti na skeptika? 99; Možemo li djelovati “na osnovi pojava”? 101 STVARNOST 111 Realizam 117 Naivni i kritički realizam 118; Zaključak na najbolje objašnjenje 119 Antirealizam 123 Oblikovanje keksa i sječenje mesa 124; Fenomenalizam 127; Berkeleyev “master argument” 127; Infalibilizam 128; Aletički realizam i epistemičko shvaćanje istine 130 Verifikacionizam 131 Princip verifikacije kao kriterij smislenosti 131; Skepticizam kao empirijska i kao transcendentna teza 134; Redundancijska teorija istine 136 UM 145 Navodne ili stvarne razlike između mentalnog i fizičkog 148 Protežnost u prostoru 149; Intencionalnost 150; Racionalnost 151; Povlašteni pristup 152 Bihejviorizam 156 Crna kutija 156; Identifikacija i inferencija 158 Fizikalizam 162 Supervenijencija 166; Leibnizov mlin i fenomenološka pogreška 169; Eksplanatorni jaz 171; Argument iz znanja 174; Kako je to biti šišmiš? 176; Modalni argument 179; Duhovi i zombiji 181; Kontingentni i nužni identitet 183; Leibnizov zakon 184; Intenzionalna pogreška 186 Funkcionalizam 189 Turingov stroj 192; Kineska soba 194 Eliminativni materijalizam 196 Pučka psihologija 196; Detronizacija svjesnog subjekta 199 Dualizam 203 Interakcionistički dualizam 204; Paralelizam: prestabilirana harmonija i okazionalizam 207; Naturalistički dualizam 209; Dualizam svojstava 211; Epifenomenalizam 213; Mentalno uz

Želite li pročitati knjigu?Filozofija II u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Berčić, Boran. Čitati Filozofija II Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE