Crtež i slika u dijagnostici i terapiji

Crtež i slika u dijagnostici i terapiji - Kondić, Ljiljana: Dulčić, Adinda | Caritasspiritistcenter.org

...Crtež i slika u dijagnostici i terapiji (Drawings and pictures in diagnostics and therapy) ... Perinatalna tuberkuloza - pristup dijagnostici i terapiji ... . Autori Kondić, Ljiljana ; Dulčić, Adinda. I crtež i uporaba boje otkrivaju unutarnje sadržaje crtača te njegov odnos prema vanjskom svijetu. Razvoj brojnih psihoterapijskih smjerova i humaniji pristup pacijentu... Darovi. > crtež I slika u dijagnostici terapiji. Prikaži uvećano. Osim što su pokazali svoju dijagnostičku vrijednost, crtež i slika imaju sve važniju ulogu u terapiji prevenciji poteškoća i poremećaja, jer brojni psihoterapijski smjerovi primjenjuju kreativne tehnike kao jedno od značajnih... Crtež i slika ... PDF Microsoft Word - Fizika slikovne dijagnostike 2011 ... ... Crtež i slika...

INFORMACIJA

AUTOR
Kondić, Ljiljana: Dulčić, Adinda
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Crtež i slika u dijagnostici i terapiji.pdf

OPIS

Među brojnim tehnikama koje su se razvile za dijagnosticiranje i terapiju osoba s psihičkim poremećajima značajno mjesto zauzimaju i crtež i slika. Crtež i uporaba boja otkrivaju unutarnji svijet crtača i njegov odnos s vanjskim svijetom, a u psihoterapijskom tretmanu ukazuju i na vrstu i obilježja terapijskog odnosa te na učinak terapije. Osim što su pokazali svoju dijagnostičku vrijednost, crtež i slika imaju sve važniju ulogu u terapiji prevenciji poteškoća i poremećaja, jer brojni psihoterapijski smjerovi primjenjuju kreativne tehnike kao jedno od značajnih sredstava podrške pacijenata, a neki od njih su kreativnost postavili u središte svoje terapije, smatrajući da je kreativnost u svim vidovima i oblicima najbolje sredstvo za oslobađanje ljudi od stresnih i bolnih sadržaja. Iz knjige: Za uspješnu psihoterapiju vrlo je važna i uloga roditelja. Naime, ako roditelje djece s poremećajima ne znaju i ne osvijeste svoj udio u nastanku poremećaja djeteta, dijete će samo trenutačno riješiti problem, jer će ga njegovo okruženje opet inducirati. Naime, tijekom rada s djecom – terapeut je stekao uvid u jedan možda općedruštveni problem: roditelji uglavnom dosta znaju o tjelesnom razvoju svoje djece, ali o fazama psihičkog razvoja djeteta, pogotovo u ranom djetinjstvu – ne znaju dovoljno. Ako teorijski i znaju, jednostavno nisu uvježbani za postupanje u pojedinim za dijete osjetljivim situacijama.

Želite li pročitati knjigu?Crtež i slika u dijagnostici i terapiji u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Kondić, Ljiljana: Dulčić, Adinda. Čitati Crtež i slika u dijagnostici i terapiji Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE