Uvod u teoriju informacija i kodovanje

Uvod u teoriju informacija i kodovanje - Drajić, Dušan | Caritasspiritistcenter.org

...teoriju informacija i kodovanje. Ivaniš Predrag Dušan Drajić ... US - Uvod u Teoriju Sistema - PDF Free Download ... . Kapacitet MIMO sistema 141 Literatura 145 5. Uvod u zaštitno kodovanje 149 5.1 Uvod 149 5.2 Elementi za dokazivanje Druge Šenonove teoreme 149 5.2.1 Verovatnoća greške 149 5.2.2 Zaštitno kodovanje ponavljanjem poruke... Uvod. • Fizička entropija (XIX Vek) • Telekomunikacije i informacija zasnovana na teoriji informacija. Informacija i entropija-matematički pristup. • Ω-skup svih mogućih ishoda jednog posmatranja. • pi - ... Uvod u teoriju informacije i kodiranje ... . • Ω-skup svih mogućih ishoda jednog posmatranja. • pi -verovatnoća konkretnog rezultata. 1. uvod u teoriju informacija. 1.1. Uvod. Novo znanstveno područje "Teorija informacija", nastalo je zbog praktičnih problema, koji su se javljali kod projektiranja, izvođenja, rada i održvanja komunikacijskih uređaja u telegrafsko-telefonsk...

INFORMACIJA

AUTOR
Drajić, Dušan
DIMENZIJA
7,9 MB
NAZIV DATOTEKE
Uvod u teoriju informacija i kodovanje.pdf

OPIS

Materija sadržana u ovom udžbeniku izlaže se na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu najvećim delom u okviru redovnih predmeta Statistička teorija telekomunikacija i Računarske telekomunikacije i pokriva tematiku: izvori informacija, statističko kodovanje, kanali za prenos informacija, uvod u zaštitno kodovanje, zaštitno kodovanje u savremenim sistemima, prenos infrmacija uz dopušteno oštećenje, teorija informacija i kriptologija, pregled nekih osnovnih pojmova diskretne matematike i kola za implementaciju cikličnih kodova.NAPOMENA: SRPSKI JEZIK

Želite li pročitati knjigu?Uvod u teoriju informacija i kodovanje u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Drajić, Dušan. Čitati Uvod u teoriju informacija i kodovanje Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE