Pravo međunarodnih organizacija

Pravo međunarodnih organizacija - Lapaš, Dika | Caritasspiritistcenter.org

...odna organizacija je organizirana suradnja zasnovana na ugovoru koja može posjedovati vlastiti pravni subjektivitet, a može joj se priznati i međunarodni pravni subjektivitet ... Odluke međunarodnih organizacija PowerPoint Presentation ... . Međunarodne organizacije, u pravilu, osnivaju države sklapanjem međunarodnih ugovora. studija omogućiti detaljnije proučavanje međunarodnih (međuvladinih) organizacija kao sve. značajnijih subjekata međunarodnog prava, ali i pružiti detaljniji uvid u pravo međunarodnih. 8 Lapaš, D., Pravo međunarodnih organizacija, Zagreb, NN, 2008., str. 56.-58.; Runjić, Lj., Međunarodnopr ... Geneza opštih međunarodnih organizacija | Studenti.rs ... . 8 Lapaš, D., Pravo međunarodnih organizacija, Zagreb, NN, 2008., str. 56.-58.; Runjić, Lj., Međunarodnopr...

INFORMACIJA

AUTOR
Lapaš, Dika
DIMENZIJA
8,3 MB
NAZIV DATOTEKE
Pravo međunarodnih organizacija.pdf

OPIS

U knjizi se sustavno i produbljeno obrađuje materija prava međunarodnih organizacija podijeljena u dva dijela: I. Opći dio koji obrađuje temeljna pitanja i institute prava međunarodnih organizacija zajedničke svim međunarodnim organizacijama;. II. Posebni dio koji obrađuje najvažnije međunarodne organizacije u suvremenoj međunarodnoj zajednici, počevši od UN-a, njihovih specijaliziranih ustanova (npr. FAO, UNESCO, Međunarodna organizacija rada, Svjetska zdravstvena organizacija i dr.), sve do najvažnijih regionalnih organizacija današnjice, s različitih kontinenata. U prilogu se nalaze tekstovi Povelje Ujedinjenih naroda i Statuta Međunarodnog suda kao i internetske adrese svih važnijih međunarodnih (međuvladinih), ali i nekih od najznačajnijih (međunarodnih) nevladinih organizacija spomenutih u knjizi (npr. Međunarodni odbor Crvenog križa, FIFA, Međunarodni olimpijski odbor i dr.). Knjiga sadrži i stvarno kazalo s izborom najznačajnijih pojmova.

Želite li pročitati knjigu?Pravo međunarodnih organizacija u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Lapaš, Dika. Čitati Pravo međunarodnih organizacija Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE