Melanom

Melanom - Stanec, S. | Caritasspiritistcenter.org

...a, also redundantly known as malignant melanoma, is a type of skin cancer that develops from the pigment-producing cells known as melanocytes ... Familial Malignant Melanoma | Cancer.Net ... . Melanomas typically occur in the skin, but may rarely occur in the mouth, intestines, or eye (uveal melanoma). Learn about melanoma symptoms, such as suspicious moles, and find out about melanoma treatments, including surgery, radiation therapy and immunotherapy. Melanom, tehlikeli cilt kanseri türlerinden biridir. Erken tedavi e ... Melanom nedir? Cilt kanseri melanomun nedenleri, belirtileri ve tedavisi ... . Melanom, tehlikeli cilt kanseri türlerinden biridir. Erken tedavi e...

INFORMACIJA

AUTOR
Stanec, S.
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Melanom.pdf

OPIS

Melanom je zloćudni tumor čija se učestalost kontinuirano povećava u cijelom svijetu. Najveća učestalost melanoma u svijetu bilježi se u Australiji i Novom Zelandu, a najmanja je u Japanu. Hrvatska spada u grupu zemalja sa srednjom incidencijom, koja se unatrag zadnjih 40 godina povećala za 310%, odnosno povećava se prosječno 7¬8% godišnje. Prema podatcima Hrvatskog registra za rak 2003. godine prijavljeno je 414 novih bolesnika oboljelih od te bolesti, a najveća se učestalost melanoma bilježi na području Zagreba, Zadra i Dubrovnika. Zabrinjavajući je i podatak da jc melanom odgovoran za 80% cjelokupnog mortalitcta od kožnih malignoma. U našoj je zemlji 2004. godinc umrlo 186 bolesnika oboljelih od te bolesti. Melanom je primarno bolest ljudi mlađe i srednje životne dobi s najvećom učestalosti u dobi od 40 do 45 godina. Iako je poznato da je najvažniji okolišni čimbenik u etiologiji melanoma upravo Sunčevo ultraljubičasto zračenje, u našoj se zemlji još uvijek ne pridaje dovoljno važnosti pravilnoj zaštiti od Sunca, te prevenciji i ranom otkrivanju melanoma. Ujedno, protokoli dijagnostike i liječenja, a posebno kontrolnih pregleda bolesnika s melanomom značajno se razlikuju u različitim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji, pa je nerijetko bolesnik izložen neadekvatnom kirurškom zahvatu, a još češće mnogim laboratorijskim, te radiološkim pretragama koje nemaju znanstvenu, stručnu ni ekonomsku podlogu. U želji da se naglasi važnosti prevencije melanoma, te da se omogući da se u svim krajevima naše zemlje bolesnici oboljeli od melanoma tretiraju u skladu sa svjetski priznatim aktualnim pro¬tokolom, nastala je knjiga Melanom. Urednici knjige su doc. dr. sc. Sanda Stanec, te prof. dr. sc. Zdenko Stanec, specijalisti plastične kirurgije u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. To je prva knjiga na hrvatskom jeziku koja pruža slikovit, detaljan i iscrpan prikaz te bolesti. Nastala je kao zajednički projekt 26-ero autora, specija¬lista različitih rnedicinskih područja, stručnjaka u dijagnostici ili liječenju melanoma koji multidisciplinarno sudjeluju u tretiranju ovih bolesnika. U svakom poglavlju u knjizi je uz vlastita iskustva dan i pregled zaključaka najnovijih svjetskih literaturnih navoda vezan uz određenu problematiku liječenja bolesnika s melanomom, tako da je knjiga aktualno štivo i u svjetskim razmjerima. Jednako tako knjiga može biti zanimljiva i bolesnicima ili obiteljima bolesnika oboljelih od ove bolesti. Poboljšanje prevencije melanoma i otkrivanje ove zloćudne bolesti u što ranijem stadiju osnovni je cilj koji se želi ostvariti ovom knjigom. Knjiga je podijeljena u šest dijelova. U prvom dijelu opisuje se razvoj liječenja melanoma kroz povijest, epidemiologija melanoma, prevencija, biologija, patogeneza i genetika melanoma, kao i klasifikacija mclanoma. Drugi dio knjige posvećen je kliničkim obilježjima i dijagnostičkim postupcima kod melanoma. Kirurško liječenje melanoma po stadijima detaljno je prikazano u trećem dijelu

Želite li pročitati knjigu?Melanom u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Stanec, S.. Čitati Melanom Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE