Javne financije

Javne financije - Brummerhof, Dieter | Caritasspiritistcenter.org

...inancije su veoma stari pojam i vežu se uz nastanak prvih gradova - polisa i uz početak ubiranja poreza koji su služili za potrebe uređenja grada i samoga vladara ... Javne Financije ... . Činjenica je da svaka jaka i stabilna država mora imati sređene i zdrave javne financije. Jelčić, Barbara; Javne financije; Zagreb: RriF-plus. Predrag Bejaković, znanstveni savjetnik Instituta za javne financije i jedan od vodećih istraživača mirovinskog sustava i mirovinske politike u Hrvatskoj. Nastava iz ... Javne financije ... . Nastava iz...

INFORMACIJA

AUTOR
Brummerhof, Dieter
DIMENZIJA
7,9 MB
NAZIV DATOTEKE
Javne financije.pdf

OPIS

IZRAZITA SUVREMENOST, SVE POJAVE IZ PODRUČJA TEORIJE I PRAKSE JAVNIH FINANCIJA! Ova knjiga predstavlja izuzetno kvalitetno U udžbeniku koji je pred nama govori se o analizi uzroka državnih odluka i njihovih učinaka na razna područja ekonomske aktivnosti. U prvom planu su javne fi nancije, odnosno prihodi i rashodi države. Udžbenik sadrži i vrlo aktualne i analitički dotjerane dijelove o osnovama fi skalne politike stabilizacije, te o osnovama fi skalne politike raspodjele. Također, knjiga posjeduje i prilično rijetku kvalitetu – izrazitu suvremenost. Kratki sadržaj: Osnove javnih financija Alokacijska neučinkovitost tržišta i državna politika alokacije Državni procesi odlučivanja Struktura. Razvoj i odrednice državne aktivnosti Osnovne fiskalne stabilizacijske politike Osnove fiskalne politike raspodjele Okvir za federalnu državu

Želite li pročitati knjigu?Javne financije u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Brummerhof, Dieter. Čitati Javne financije Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE