Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti

Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti - Aleksić, Lj. | Caritasspiritistcenter.org

...ng i menadment u kulturi i umjetnosti. MASMEDIA ... Uloga i važnost menadžmenta u organizaciji različitih ... . CIP Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica Zagreb UDK 008:339.138 7:339.138 PAVII, Jurica Marketing i menadment u kulturi i umjetnosti / Jurica Pavii, Nika Alfirevi, Ljiljana Aleksi. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. MASMEDIA CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb. objašnjen je i kompletan marketinški miks institucija u kulturi i umjetnosti, s ra-. zradom svakog pojedinog elementa miksa kako b ... MARKETING I MENADŽMENT U KULTURI I UMJETNOSTI Poslovna... ... . zradom svakog pojedinog elementa miksa kako bi se uklopio u cjelinu... Marketing menadžment u kulturi i umetnosti 231. vezane za određeni proizvod ili uslugu. Marketing menadžment u kulturi i umetnosti 233. 26. Lukić, D. (2011). Produkcija i ...

INFORMACIJA

AUTOR
Aleksić, Lj.
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti.pdf

OPIS

Ovo se interdisciplinarno djelo bavi do sada nedovoljno obrađenom problematikom poslovnog upravljanja institucijama i organizacijama koje djeluju u „kulturnim industrijama“, bez obzira na njihovu profitnu ili neprofitnu orijentaciju. Prema riječima prof. dr. sc. Marije Tomašević-Lišanin, redovite profesorice na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, „knjiga Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti prvi put na hrvatskom jeziku nudi sistematičan pregled najvažnijih teorijskih saznanja, koja su – kako uporabom primjera iz obrađenog područja, tako i metodološkim pristupom – primjerena budućim i sadašnjim djelatnicima u području kulture i umjetnosti.“Knjiga se sastoji od pet poglavlja, u kojima se obrađuju sljedeće teme: 1. Analiza kulturnih institucija i djelatnosti kulture i umjetnosti, 2. Analiza okruženja i vlastite organizacije, 3. Menadžment u kulturi i menadžerske vještine za upravljanje organizacijama kulture i umjetnosti, 4. Temeljna načela i specifičnosti marketinga institucija i organizacija kulture i umjetnosti, te 5. Niz izabranih izdvojenih tema u marketingu i menadžmentu institucija u kulturi i umjetnosti.Ovo se djelo izdvaja i nizom originalnih primjera iz prakse koji slijede svaku cjelinu, kao i integralni studiji slučaja na kraju svakoga poglavlja, koji ilustriraju primjenu iznesenih teorijskih načela u respektabilnim hrvatskim kulturno-umjetničkim institucijama.Uz knjigu dolazi i DVD koji sadrži 24 intervjua sa stručnjacima iz značajnih kulturnih i umjetničkih institucija u Hrvatskoj.

Želite li pročitati knjigu?Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Aleksić, Lj.. Čitati Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE