Hrvatski pravopis (2013.)

Hrvatski pravopis (2013.) - Grupa Autora | Caritasspiritistcenter.org

...i pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ija se radna inaica nalazi pred vama HRVATSKI PRAVOPIS dvobroj srpanj/kolovoz, katalog jesen/zima, akademska godina 2012 ... Matica hrvatska - Kolo 6, 2013. - Novi hrvatski pravopis ... ... Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Wikipedija ... i pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ija se radna inaica nalazi pred vama HRVATSKI PRAVOPIS dvobroj srpanj/kolovoz, katalog jesen/zima, akademska godina 2012./2013... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sadržaj ove mrežne stranice ne smije se umnožavati ili reproducirati bez pismenoga dopuštenja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Novi hrvatski pravopis. U odnosu suvremenoga društva prema promjenama u pravopisu obično se op...

INFORMACIJA

AUTOR
Grupa Autora
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Hrvatski pravopis (2013.).pdf

OPIS

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje fonološki je pravopis s morfonološkim elementima. Fonološki je jer je utemeljen na glasovnome načelu. Prema tome se načelu u hrvatskome piše npr. bežični, išarati, otpasti, potprogram, raščistiti, ropski, pretpristupni, svadba. Morfonološko načelo primjenjuje se kad se čuva glasovni sastav tvorbenih sastavnica tako da se ne bilježe glasovne promjene na morfemskoj granici, tj. vodi se računa o prepoznatljivosti morfema u riječi. Prema morfonološkome se načelu piše npr. gradski, hrvatski, ispodprosječan, jedanput, pedesettrećina, podcijeniti, podstaviti, podtočka, predsjednik. Pridržavanje pravopisnih pravila obvezatno je u neutralnoj uporabi standardnoga jezika, u znanstvenome i administrativnome funkcionalnom stilu standardnoga jezika te u obavijesnome žanru publicističkoga funkcionalnog stila (vijestima, obavijestima, komentarima itd.). U razgovornome i književnoumjetničkome funkcionalnom stilu te u žanrovima publicističkoga funkcionalnog stila koji su bliski književnoumjetničkomu funkcionalnom stilu (kolumne, eseji itd.) dopušteno je odstupanje od pravopisnih načela.Hrvatski pravopis sastoji se od pravopisnih pravila, napomena, objašnjenja, savjeta, pojmovnika i pravopisnoga rječnika. Osim u tiskanome izdanju, objavljen je i na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na mrežnoj adresi pravopis.hr. Mrežna inačica Hrvatskoga pravopisa oblikovana je kao hipertekst s poveznicama na napomene, objašnjenja i jezične savjete te pojmovnik.U pojmovniku su objašnjeni nazivi koji se pojavljuju u pravopisnim pravilima. Taj će pojmovnik korisnicima Hrvatskoga pravopisa omogućiti da razumiju jezikoslovni naziv koji se nalazi u pravilima. U pravopisnome se rječniku donosi iscrpan popis riječi i izraza te njihovih oblika s kojima je povezan kakav pravopisni problem.U pravopisnim smo rješenjima slijedili hrvatsku pravopisnu tradiciju, pa u pravilu nismo mijenjali rješenja jednaka u svim suvremenim pravopisima. Rijetka rješenja koja smo promijenili, promijenili smo u skladu s načelima sustavnosti te ovjerenosti i potvrđenosti u uporabi.

Želite li pročitati knjigu?Hrvatski pravopis (2013.) u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Grupa Autora. Čitati Hrvatski pravopis (2013.) Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE