Geografija Hrvatske

Geografija Hrvatske - Magaš, Damir | Caritasspiritistcenter.org

...o, Historijska geografija, Hrvatska, Istočna Hrvatska, Politička geografija ... 3.Gorska Hrvatska - Geografija Republike Hrvatske ... . Problematika granice Hrvatske i Srbije u Srijemu kao granično, političko i strateško pitanje. Geografija Hrvatske vrlo je raznovrsna sa krajolikom koji se proteže od prostranih ravnica Panonske nizije preko uskog područja visokih Dinarida do impresivne obale Jadranskog mora, jedne od najrazvedenijih na svijetu. Karta Hrvatske je precizna satelitska karta svih gradova Hrvatske. Na karti se mogu pregledavati stvarne satelitske snimke svih lokacija, ... GEOGRAFIJA HRVATSKE - PDF Free Download ... . Na karti se mogu pregledavati stvarne satelitske snimke svih lokacija, ...

INFORMACIJA

AUTOR
Magaš, Damir
DIMENZIJA
7,9 MB
NAZIV DATOTEKE
Geografija Hrvatske.pdf

OPIS

Nakon više od dvadeset godina samostalne hrvatske države prvo izdanje knjige ”Geografija Hrvatske” značajna je i iščekivana izdavačka novost. Geografski prostor na kojem živi pojedini narod presudno određuje njegovu samobitnost, opstojnost i razvoj – poput jezika i povijesti. Stoga je od iznimnog značenja i zemljopisno poznavanje prostora Republike Hrvatske pa se ovakva monografija, ujedno i prošireni sveučilišni udžbenik, godinama očekivala. „Geografija Hrvatske“, rezultat višegodišnjeg rada, sveobuhvatna je i moderna sinteza geografskih spoznaja o hrvatskom prostoru. Čini je desetak poglavlja sustavno složenih u skladu s načelima suvremene svjetske regionalne geografije. Iscrpno su razrađeni položaj, veličina i obuhvat, prirodnogeografska (reljefna, klimatska, hidrogeografska, pedogeografska, biogeografska) i društvenogeografska (stanovništvo, gospodarstvo, međunarodni status) obilježja suvremenog prostora Hrvatske. Posebno kritički su obrađeni njezin povijesno-geografski razvoj, upravno-teritorijalne mijene i koncepti regionalizacije sve do suvremenih složenih odnosa gravitacijske raščlambe. Ujedno, dat je i pregled razvoja hrvatske geografije uz navode opsežne literature uz svako poglavlje. Ova knjiga je, i kao monografsko izdanje, i kao proširena sveučilišna udžbenička građa, poslije dugo vremena novi predložak geografskom razumijevanju i proučavanju hrvatskog prostora. Inovativnim stajalištima, konceptima i tumačenjima svojevrsna je prekretnica u suvremenom geografskom pristupu u Hrvatskoj. Ujedno je i poticaj novim hrvatskim naraštajima geografa na izradi modernih analitičkih i sintetskih djela o ovom izuzetnom dijelu Europe. Začetnik zadarske geografske škole prof. D. Magaš, utemeljitelj Odjela za geografiju i časopisa Geoadria, te Centra za istraživanje krša i priobalja na Sveučilištu u Zadru, čiji je bio prvi rektor, ovom monografijom daje vrijedan i nezaobilazan doprinos kvalitetnijem poznavanju geografskog prostora suvremene Hrvatske od najstarijih vremena do danas.

Želite li pročitati knjigu?Geografija Hrvatske u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Magaš, Damir. Čitati Geografija Hrvatske Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE