Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd.

Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd. - Krijan, Pero | Caritasspiritistcenter.org

...pravnom postupku postupa službena osoba u opisu poslova koje je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno propisima o ustrojstvu javnopravnih tijela ... Komentar Zakona o Opcem Upravnom Postupku Zakon | PDF ... . Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. (1) U upravnom postupku u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćiriličko pismo, a latiničko pismo na način utvrđen zakonom. (2) Na područjima u kojima je u službenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine, postupak se vodi i na jeziku i uz upotrebu pisma te nacionalne manjine, u skladu sa zakonom. ... Strukturiranje dokumenta ... . (2) Na područjima u kojima je u službenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine, postupak se vodi i na jeziku i uz upotrebu pisma te nacionalne manjine, u skladu sa zakonom. (1) U upravnom postupku postupa službena osoba u opisu poslova koje je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno propisima o Postupci ...

INFORMACIJA

AUTOR
Krijan, Pero
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd..pdf

OPIS

Ovaj redakcijski pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku sastoji se od pročišćenog teksta Zakona o općem upravnom postupku (Sl. l. SFRJ, br. 47/86) i teksta Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) u koji je unesena i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-248/94 od 13. XI. 1996. (Nar. nov., br. 103/96). U komentaru se ovaj Zakon navodi skraćeno ZUP. • Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 53/91) izvršene su mnoge terminološke izmjene u preuzetom ZUP-u bivše SFRJ, osobito u čl. 43., ali to nije učinjeno u svim odredbama pa je zbog toga u redakcijski pročišćenom tekstu ZUP-a još ostalo nepromijenjenih izraza koji su napušteni u hrvatskom zakonodavstvu, npr. »organ«, »pravosnažnost«, »uviđaj« i dr. U tekstu komentara pojedinih odredaba ZUP-a takvi su izrazi zamijenjeni izrazima koji terminološki odgovaraju hrvatskom zakonodavstvu.

Želite li pročitati knjigu?Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd. u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Krijan, Pero. Čitati Komentar zakona o općem upravnom postupku IV dop.izd. Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE