Ugovorno pravo osiguranja

Ugovorno pravo osiguranja - Keglević, Ana | Caritasspiritistcenter.org

...Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. Ane Keglević nedvojbeno se može smatrati prvim sustavnim i cjelovitim djelom s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih strana u domaćoj pravnoj literaturi ... Pravni fakultet Osijek, visokoobrazovna ustanova,Stjepana ... ... . Riječ je o iznimno važnoj problematici za domaću teoriju i praksu. funkcije i znaČenje peicl-a za europsko ugovorno pravo osiguranja 128 d. saŽetak 137 iv. englesko pravo 141 a. uvod 141 b. pravni izvori 144 1. obiČajno pravo (common law) 144 2. zakon o pomorskom osiguranju (mia) 144 3. zakon o potroŠaČkom osiguranju (cidra) 146 4. zakon o osiguranju (ia) 146 5. Knjiga Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. An ... NAČELA EuROPSkOG uGOVORNOGA PRAVA OSiGuRANJA - RAZVOJ ... ... . uvod 141 b. pravni izvori 144 1. obiČajno pravo (common law) 144 2. zakon o pomorskom osiguranju (mia) 144 3. zakon o potroŠaČkom osiguranju (cidra) 146 4. zakon o osiguranju (ia) 146 5. Knjiga Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. Ane Keglević nedvojbeno se može smatrati prvim sustavnim i cjelovitim djelom s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih stran...

INFORMACIJA

AUTOR
Keglević, Ana
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Ugovorno pravo osiguranja.pdf

OPIS

Knjiga Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. Ane Keglević nedvojbeno se može smatrati prvim sustavnim i cjelovitim djelom s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih strana u domaćoj pravnoj literaturi. Riječ je o iznimno važnoj problematici za domaću teoriju i praksu. U knjizi se stručno i vrlo jasno analizira uređenje ugovornog prava osiguranja i obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju u europskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom pravu iz funkcionalne, komparativne te djelomično povijesne perspektive. Cilj je ove knjige dvostruk; dati analizu i pregled razvoja ugovornog prava osiguranja u hrvatskome, njemačkome i engleskom pravu te pravu Europske unije te dati analizu instituta obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju kao jednog od najvažnijih instituta zaštite potrošača danas. Zbog strukture teksta i stila pisanja knjiga je namijenjena ne samo pravnim znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija i stručnjacima nego i praktičarima (odvjetnicima i sudcima), osiguravajućim društvima i njihovim udruženjima, institucijama za izvansudsko rješavanje sporova i zaštitu potrošača te svima koje zanima ta problematika. Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Cambridgeu, Institutu za europsko i poredbeno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Oxfordu, te UNIDROIT institutu iz Rima u razdoblju od 2010. do 2015. godine te njezina objava ne bi bila moguća bez prijateljske podrške Zaklade Hanns Seidel.

Želite li pročitati knjigu?Ugovorno pravo osiguranja u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Keglević, Ana. Čitati Ugovorno pravo osiguranja Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE