Vodič za interkulturalno učenje

Vodič za interkulturalno učenje - Piršl, Elvi | Caritasspiritistcenter.org

...č za interkulturalno učenje. našem odgojno-obrazovnom sustavu potrebno razvijati interkulturalnu osjetljivost i kompetenciju te je implementirati u kurikulumu nastave jer ona je ne samo jedno od temeljnih ciljeva u unaprjeđivanju kvalitete od-goja i obrazovanja naše pedagoške stvarnosti ... Lutrija ... ... Naslov Vodič za interkulturalno učenje (Guide to intercultural learning). Autori Piršl, Elvi ; Benjak, Mirjana ; Diković, Marina ; Jelača, Matija ; Matošević, Andrea. Vrsta, podvrsta i kategorija knjige Autorske knjige, monografija, znanstvena. Vodič za unapređenje interkulturalnog obrazovanja. Vodič može da posluži kao jedan od oslonaca razvoja obrazovne politike i školskog razvojn ... Vodič za interkulturalno učenje ... . Vrsta, podvrsta i kategorija knjige Autorske knjige, monografija, znanstvena. Vodič za unapređenje interkulturalnog obrazovanja. Vodič može da posluži kao jedan od oslonaca razvoja obrazovne politike i školskog razvojn...

INFORMACIJA

AUTOR
Piršl, Elvi
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Vodič za interkulturalno učenje.pdf

OPIS

Ova znanstvena monografija ima naglašeno interdisciplinarna teorijsko-empi­rijska i metodološka obilježja jer objedinjuje tekstove o interkulturalizmu s pe­dagoškog, psihološkog, lingvističkog, sociološkog, antropološkog, etnološkog i drugih gledišta, a potkrijepljene bogatim rezultatima istraživanja. Upravo takav pristup razmatranju problema interkulturalizma omogućuje bolje i dublje upo­znavanje ne samo drugih i drukčijih od nas već i nas samih. Utvrđeni načini i pu­tevi sučeljavanja različitih koncepcija brojnih disciplinarnih matrica omogućili su autorima sagledavanje, uz konkretne doprinose tih istraživanja predmetu kojim se bave, i novih pravaca kretanja znanstvene misli. Monografija se može ocijeniti kao izuzetan vodič kroz materiju, što je širinu i dubinu iznesenih poj­mova i bitnih ideja odredilo, a pažnju autora usmjerilo na ključna pitanja. Nema sumnje da je riječ o vrijednoj publikaciji u kojoj se pronalaze drukčiji pristupi koji potiču na čitanje i razmišljanje. prof. dr. sc. OLIVERA GAJIĆVodič za interkulturalno učenje je originalno, aktualno i vrijedno štivo iz po­dručja interkulturalne pedagogije. Svojim sadržajem promiče razumijevanje socijalnih i obrazovnih problema vezanih uz kulturne različitosti i poslužit će svima koji rade u kulturno pluralnim sredinama i učionicama. Ova znanstvena monografija svojim sadržajem odgovara, ali i otvara nova pitanja i raspravu ve­zana uz interkulturalnu kompetenciju u suvremenom hrvatskom obrazovanju. doc. dr. sc. MARIJA SABLIĆKnjiga Elvi Piršl i suradnika nudi originalan znanstveni pristup fenomenu inter­kulturalizma, interkulturalnog odgoja i obrazovanja, a posebno odgoju i obrazovanju za interkulturalnu kompetenciju koji omogućuje čitateljima sustavan i kreativan način integriranja različitih teorijskih i aplikativnih pristupa. Ova monografija izvorno je znanstveno djelo u kojem je na jednom mjestu dan pregled, stanje i perspektive odgoja i obrazovanja za interkulturalnu kompetenciju, a novum je u tome da u Hrvatskoj nisu tiskana djela sličnog sadržaja i kakvoće. prof. dr. sc. NEVEN HRVATIĆO autorici: Elvi Piršl, izvanredna je profesorica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Odjel za studij na ta­lijanskom jeziku). Od 1982. do 1992. zaposlena je u Osnovnoj talijanskoj školi „Galileo Galilei“ u Umagu, a od 1992. do danas na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjel za studij na talijan­skom jeziku (prije Pedagoški odnosno Filozofski fakultet). Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predaje kolegije iz područja pedagogije i interkulturalne kompetencije i komunikacije na hr­vatskom i talijanskom jeziku, a dugi niz godina je bila vanjska suradnica na Visokoj učiteljskoj školi u Rijeci (današnji Učiteljski fakultet u Rijeci) za Metodiku nastave prirode i društva te gost predavač na Odjelu pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na posli­jediplomskom magistarskom i doktorskom studiju. Objavila je više od pedeset znanstve­nih i stručnih radova, sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim istraživačkim projektima, te bila recenzentica studijskih programa, znanstvenih monografija, udžbenika, znanstvenih radova. Od 2007. do 2014. godine voditeljica je znanstveno-istraživačkog projek­ta „Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju“. Usavršavala se u zemlji i inozemstvu te je sudjelovala na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova. Uže područje rada i znanstve­nog interesa je interkulturalizam, interkulturalna osjetljivost i kompetencija.

Želite li pročitati knjigu?Vodič za interkulturalno učenje u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Piršl, Elvi. Čitati Vodič za interkulturalno učenje Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE