Gospodarska komora u Rijeci od Ilirskih provincija do danas

Gospodarska komora u Rijeci od Ilirskih provincija do danas - Lukežić, Irvin | Caritasspiritistcenter.org

...vu carskog dekreta o organizaciji ilirskih provincija 1811 ... Riječki primer razvoja propisa o trgovini i formi ... ... . osnovana je trgovačka komora u rijeci (camera di commercio di fiume) koja će sve do danas, s nekim manjim prekidima u radu i izmjenama u imenu, organizaciji i nadležnosti, zastupati interese riječkih poduzetničkih krugova te obavljati važne poslove za uspješno odvijanje … Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci kao državna i staleška ustanova pratila je gospodarski razvoj Rijeke u posljednjih dvije stotine godina. Njene početke možemo slijediti u vremenima koji su pre ... UNIRI | Irvin Lukežić - UNIRI | Sveučilište u Rijeci ... . Njene početke možemo slijediti u vremenima koji su prethodili njenom formalnom osnivanju u doba francuske vladavine, 18. studenog 1811. godine (Camera di Commercio di Fiume). Proglašenjem lu...

INFORMACIJA

AUTOR
Lukežić, Irvin
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Gospodarska komora u Rijeci od Ilirskih provincija do danas.pdf

OPIS

Mozaik riječke neistražene povijesti još uvijek nije završen. Neprestano se otkrivaju neki novi kamenčići koji upotpune dio većpostojeće slike. Oni često nametnu neko novo pitanje na koje valja odgovoritite tako otvore putnovom povijesnom i kulturološkom istraživanju. Dio riječkog povijesnog mozaika sačinjavai povijest Gospodarske komore Rijeka, institucije koja je uspjela tijekom dva puna stoljeća preživjeti sve društvene nedaće(od izmjena careva, kraljeva, vlada, ministara, država, ratova) i2011. obilježiti dvjestotu obljetnicu postojanja. Povodom te prigode riječki znanstvenik i istraživač riječke opće (posebice kulturne)povijesti dr. sc. Irvin Lukežić istražio je i izradiostudiju o povijesti Komore koja je preuređena za monografsko izdanje te 2015. objavljena pod naslovom Gospodarska komora u Rijeci – od Ilirskih provincija do danas. Monografija, iako rađena povodom obljetnice, nema uobičajeni prigodničarski ugođaj, već nastojizainteresiranom čitatelju na slojevit način izrećikako je Trgovačka komora Rijeka, kao državna i staleška ustanova, pratila gospodarski razvoj Rijeke i sudjelovala u javnom životu grada. A grad je od 1717. (nakon što je proglašen slobodnom trgovačkom zonom)vrtoglavo rastao u lučkom, trgovačkom i industrijskom smislu. Već 1779. osniva se Trgovačka burza (La borsa mercantile), osnivaju se prva osiguravajuća, pomorska i prijevozna dionička društva. Na osnovu Carskog dekreta o organizaciji Ilirskih provincija 1811. osnovana je Trgovačka komora u Rijeci (Camera di Commercio di Fiume) koja će sve do danas, s nekim manjim prekidima u radu i izmjenama u imenu, organizaciji i nadležnosti, zastupati interese riječkih poduzetničkih krugova te obavljati važne poslove za uspješno odvijanje gospodarskih funkcija grada. Dakle, tema monografije jeste dvjestogodišnja povijest staleške državne i gradske ustanove Komore, ali u obradi te teme autor nužno ulazi, osimgospodarske, i u opću povijest grada, kao i država u kojima je taj grad sve bio. To su komplementarni odnosi bez čije ukupnosti nije moguće imati jasniju sliku o proteklim zbivanjima. Monografija je višeslojno strukturirana tako da usporedo (ovisno o sadržaju) na 348 str. teku tekst, bilješke, slikovni prilozi, potpisi, žive glave. Tekst je organiziran u dvije grafički odvojene cjelinekoje se autorski i stilskirazlikuju. Prva cjelinana 270 str.donosi studiju dr. sc. I. Lukežića o nastanku i djelovanju riječke Trgovačke komore do početkaXXI. stoljeća. Drugu je cjelinu (apendiks) priredilaŽupanijska komora Rijeka i u njoj se, na 40 str.,detaljnije opisuju organizacija, ciljevi i rad Komore nakon Drugog svjetskog rata do danas. Tekst je opremljen sažetkom na engleskom i talijanskom jeziku. Na kraju monografije otisnuto je kazalo osobnih imena, kazalo mjesta te kazalo privrednih čimbenika koji se spominju u tekstu.

Želite li pročitati knjigu?Gospodarska komora u Rijeci od Ilirskih provincija do danas u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Lukežić, Irvin. Čitati Gospodarska komora u Rijeci od Ilirskih provincija do danas Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE