Palijativna medicina

Palijativna medicina - Belev, B. | Caritasspiritistcenter.org

...ivna skrb je sveobuhvatna (zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna) skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću koja značajno skraćuje životni vijek ... PDF Palijativna medicina/skrb ... . Nastoji se ublažiti bol i podići kvaliteta života bolesnika neizlječivih ili složenih bolesti. Palijativna medicina - palijativna skrb. Palliative Medicine - Palliative Care. Anica JuπiÊ Hrvatsko druπtvo za hospicij/palijativnu skrb, HLZ 10000 Zagreb, ©ubiÊeva 9. Palijativna medicina je nova grana medicine koja se razvila kao odgovor na sve veću potražnju kvalitetne skrbi do P ... Liječnik obiteljske medicine - palijativna skrb - PLIVAmed.net ... . Palijativna medicina je nova grana medicine koja se razvila kao odgovor na sve veću potražnju kvalitetne skrbi do P...

INFORMACIJA

AUTOR
Belev, B.
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Palijativna medicina.pdf

OPIS

Interdisciplinarni tim stručnjaka uvrstio je svoja profesionalna saznanja stečena tijekom rada uz teško bolesne i umiruće pacijente kao i uz njihove obitelji u prvi sveučilišni udžbenik o palijativnoj medicini u Hrvatskoj. Autori su približili problematiku palijativne medicine i skrbi o umirućim pacijentima kroz njezina temeljna načela, klinički pristup terminalnom bolesniku te medicinsku etiku. Udžbenik sadrži sveobuhvatne stručno-znanstvene spoznaje o palijativnoj medicini koje su prikazane u tri djela.

Želite li pročitati knjigu?Palijativna medicina u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Belev, B.. Čitati Palijativna medicina Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE