Art terapija i kreativnost

Art terapija i kreativnost - Škrbina, Dijana | Caritasspiritistcenter.org

...pija i kreativnost. Redovna cijena: 129,00 kn ... Art-terapija - Ana Božac -APT Studio - Put kreativne promjene ... ... PDF Slide 1 | Art terapija i kreativnost djece s razvojnim teškoćama ... pija i kreativnost. Redovna cijena: 129,00 kn. Art terapija kao forma neverbalnog izražavanja misli i osjećaja ima posebnu važnost u psihijatriji. Od velike pomoći može biti u dijagnostičkoj proceduri, a poznati su i brojni benefiti art terapije u procesu liječenja bolesnika s... Art terapija - Oshov pristup. Za Osha kreativnost je kvaliteta koju donosimo u aktivnost koju obavljamo. Ona je za njega stav,...

INFORMACIJA

AUTOR
Škrbina, Dijana
DIMENZIJA
8,3 MB
NAZIV DATOTEKE
Art terapija i kreativnost.pdf

OPIS

U ovom su udžbeniku kroz osam osnovnih poglavlja prikazana različita promišljanja o kreativnosti, art terapijskim pristupima i primjeni artterapije u procesu odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. U prvom poglavlju izložene su definicije i osnovni pristupi izučavanju fenomena kreativnosti. Drugo poglavlje bavi se terminološkim određenjem art terapije, njenom poviješću i perspektivom. Potom je opisana raznolikost kreativnih, odnosno ekspresivnih medija koji se primjenjuju u različitim art terapijskim pristupima. Po pojedinim poglavljima predstavljena su, tekstom i ilustracijama, ova područja: likovni izraz, glazba i glazboterapija, terapija plesom i pokretom, dramsko-scenska ekspresija, čitanje i biblioterapija. Knjiga je primarno namijenjena studentima edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti ali može koristiti srodnim strukama i svima koji se bave odgojem, umjetnošću i oporavkom.

Želite li pročitati knjigu?Art terapija i kreativnost u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Škrbina, Dijana. Čitati Art terapija i kreativnost Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE