Hrvatska morfonologija

Hrvatska morfonologija - Marković, Ivan | Caritasspiritistcenter.org

...logija. morfonologija ili morfofonologija (morfo- + fonologija), međudisciplina u okviru koje se proučava fonološko ustrojstvo morfema i drugih morfoloških jedinica, odn ... Hrvatska morfonologija - Ivan Marković: knjiga | KorisnaKnjiga.com ... . fonološke promjene do... Predmet: Hrvatski standardni jezik. Kolegij: Fonologija i morfonologija. 4. Morfonologija II. Hrvatske glasovne promjene I. Asimilacije. Ispadanja. Umetanja. Prijeglasi. Hrvatska morfonologija. Disput Zagreb, 2013. Objavljivanje knjige financijski su ... Hrvatska morfonologija ... . Objavljivanje knjige financijski su ...

INFORMACIJA

AUTOR
Marković, Ivan
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Hrvatska morfonologija.pdf

OPIS

Knjiga Hrvatska morfonologija kroatista Ivana Markovića prvi je obuhvatni i temeljiti opis morfonologije hrvatskoga jezika. Morfonologija, jezikoslovna disciplina koja se bavi i fonološki i morfološki uvjetovanim glasovnim promjenama predmet je gramatičkih opisa hrvatskoga jezika, ali uglavnom rudimentarno, kao ancila bilo fonologiji bilo morfologiji. Knjiga se sastoji od petnaest poglavlja. U opsežnom “Uvodu” donose se odredbe morfonologije kao dijela gramatike i njezina predmeta, iscrpna i primjerima iz različitih jezika te različitih registara hrvatskoga jezika potkrijepljena tipologija glasovnih promjena, razrada glasovnih promjena prema njihovoj uvjetovanosti i prema njihovim posljedicama, prikaz u suvremenu jezikoslovlju uvriježene notacije glasovnih promjena (koja je dalje u knjizi provedena) te kratke napomene o povijesti morfonologije i pojedinim problemima koje je uvodno nužno bilo riješiti da bi daljnji opis mogao biti konzistentan. Sljedećih četrnaest poglavlja posvećeno je glasovnim promjenama hrvatskoga jezika: “Jednačenje konsonanata po zvučnosti”, “Jednačenje konsonanata po mjestu tvorbe”, “Ispadanje konsonanata”, “Umetanje j”, “Umetanje a”, “Smjena l//o”, “Prijeglas”, “Smjena ě//e”, “Palatalizacija”, “Sibilarizacija”, “Jotacija”, na jednome mjestu obuhvaćene su uvelike zanemarene “Promjene u I. i II. glagolskoj vrsti”, potom “Prijevoj” i nacrt prikaza “Internacionalnoga sloja promjena” u hrvatskome. Knjiga je opremljena popisom literature, kazalima imenâ, pojmova i jezikâ te tablicom u knjizi rabljenih transkripcijskih simbola (prema međunarodnome fonetskom alfabetu /IPA/ i tradicionalnoj hrvatskoj, odnosno slavenskoj notaciji).

Želite li pročitati knjigu?Hrvatska morfonologija u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Marković, Ivan. Čitati Hrvatska morfonologija Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE