Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod

Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod - Šekrst, Kristina | Caritasspiritistcenter.org

...patski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod pionirski je poduhvat Kristine Šekrst i Igora Uranića, autora koji su se odvažili napisati prvi egiptološki priručnik i udžbenik na hrvatskom jeziku ... Staroegipatski jezik-Gramatika, pismo i lingvistički uvod ... ... . Gramatike i udžbenici staroegipatskoga jezika Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod. Šekrst, Kristina; Uranić, Igor. Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod ... Staroegipatski jezik: Gramatika, pismo i lingvistički uvod ... ... . Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod...

INFORMACIJA

AUTOR
Šekrst, Kristina
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod.pdf

OPIS

Prvi egiptološki priručnik i udžbenik na hrvatskom jeziku Nova knjiga u biblioteci Lucius, pod nazivom Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod pionirski je poduhvat Kristine Šekrst i Igora Uranića, autora koji su se odvažili napisati prvi egiptološki priručnik i udžbenik na hrvatskom jeziku. Gramatike i udžbenici staroegipatskoga jezika nisu osobito česti ni na velikim europskim jezicima, a do sada na hrvatskome jeziku nije bila objavljena niti jedna knjiga toga tipa. U prvom dijelu knjige govori se o klasifikaciji egipatskoga jezika i o njegovoj kronologiji, a zatim slijede poglavlja o fonologiji i drugim tradicionalnim dijelovima gramatike (morfologija, sintaksa). Na početku svakog poglavlja su dobro objašnjeni temeljni pojmovi pojedinih gramatičkih disciplina, a na kraju poglavlja nalaze se vježbe. Osim tradicionalnih dijelova gramatike, u knjizi se daju osnovni podatci i o egipatskom načinu računanja, o kalendaru, itd., što obogaćuje sadržaj knjige i čini je zanimljivom čitateljima koji se bave kulturnom poviješću. Na kraju toga vrijednoga djela nalazi se opsežan popis literature, podijeljen na općelingvističke radove, radove o afrazijskim jezicima, povijesno-kulturne radove, radove o književnosti i na temeljne gramatičke priručnike za staroegipatski jezik. Posebna je vrijednost knjige što ona ne služi samo kao uvod u staroegipatski jezik nego studentima i čitateljima daje i puno širu perspektivu. Knjiga je pisana jasno i pregledno i posve je prikladna za sveučilišni udžbenik, ali i kao priručnik lingvistima koje zanimaju poredbenopovijesni ili tipološki aspekti staroegipatskoga jezika. Također može biti zanimljiva povjesničarima koji žele znati više o staroegipatskome jeziku i pismu. Vježbe kojima su popraćena pojedina poglavlja didaktički su dobro osmišljene i poredane te omogućuju studentima da se samostalno služe ovom knjigom, tj. da staroegipatski jezik uče kao samouki entuzijasti (knjiga sadržava i rješenja vježbi). Svi primjeri i vježbe dostupni su i na hijeroglifskom pismu i u znanstvenoj transliteraciji na latinicu, pa se knjigom mogu služiti i oni koji se ne žele upuštati u učenje zahtjevnoga hijeroglifskog pisma.

Želite li pročitati knjigu?Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Šekrst, Kristina. Čitati Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE