Što je politika?

Što je politika? - Arendt, Hannah | Caritasspiritistcenter.org

...ogijaje znanost o politici, koja proučava obilježja, organizaciju i funkcioniranje vlastii vladakao političkog fenomena, politički ustroj društva i društvenih organizacija te prirodu i funkcioniranje različitih političkih sustava i institucija ... I POZITIVAN NAPREDAK, ALI I KAŠNJENJE Evroposlanici o ... ... . Utemeljitelj novovjekovne politologije je Niccolò Machiavelli. politika, umijeće upravljanja državom ili drugom političkom zajednicom, te svi postupci upravljanja koji se očituju u organiziranim oblicima društvenoga djelovanja i društvenim institucijama putem kojih ljudi teže ostvarivanju svojih društvenih interesa i reguliranju općih poslova zajednice. Politika u pravilu nikada ne predstavlja ostvarenje, nego nastojanje da se ostvari razrješenje sukoba. Politika je i proces i metod sticanja i održavanja podrške javnosti. Nauka koja proučava političko ponašanje i istražuje metode sticanja i ... Što je makrobonitetna politika? - HNB ... . Politika u pravilu nikada ne predstavlja ostvarenje, nego nastojanje da se ostvari razrješenje sukoba. Politika je i proces i metod sticanja i održavanja podrške javnosti. Nauka koja proučava političko ponašanje i istražuje metode sticanja i primene vlasti, nametanja volje jedne grupe drugoj, zove se političke nauke . Sadržaj/Садржај 1 Etimologija Politologija je n...

INFORMACIJA

AUTOR
Arendt, Hannah
DIMENZIJA
7,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Što je politika?.pdf

OPIS

Fragmenti iz zaostavštine Ima li politika još uopće kakav smisao? Čini se da povijesna iskustva totalitarne vladavine (nacističkog i staljinističkog tipa) i totalnog rata (proizvodnje i upotrebe atomske bombe) proistječu iz radikalnog zla politike koja je ne samo nespojiva sa slobodom nego i ugrožava sam opstanak čovječanstva. No politika u “pravom smislu” nije dominacija, lukavstvo i laž nego je pojmljiva kao pluralni, zajednički svijet ljudi, koji je u povijesti bio ostvaren rijetko i iznimno. Politika je odlika grčkog (atenskog) polisa, kao tipa ustrojstva i političkog djelovanja. Polis je grčki izum, samo je u njemu ostvarena konstitutivna veza politike i slobode. Sloboda je pojmljena kao odsustvo odnosa prinude i pokoravanja. Članovi političke zajednice oslobođeni su od nužnosti rada i izravne skrbi za život (sfera oikosa). Takav je poredak izonomija – sve građane odlikuje jednaka pretenzija na političko djelovanje. Sloboda iskazivanja mišljenja podrazumijeva prisustvo drugih i sučeljavanje s njihovim mnijenjima. Zajednički svijet nije moguć bez pune pluralnosti viđenja o njemu. Krhkost, kontingentnost i nepredvidivost odlike su političkog djelovanja, ali i njegove sposobnosti započinjanja novoga. A sposobnost za novi početak znači da je čovjek sposoban za čudo. Daljnji povijesni razvoj u znaku je redukcije izvornog smisla politike kao slobode, od Platona (oslobođenje od politike za slobodu akademskoga) i kršćanske medijevalne tradicije do moderne epohe u kojoj je politika najprije podređena imperativima rada i sigurnosti, da bi na kraju postala instrumentom samog životnog procesa. Čime je opisan pun krug u odnosu spram grčkog definiranja slobode kao oslobođenja od prinude životnog procesa. Politika postaje puko sredstvo za ostvarivanje slobode, a ne sloboda sama. Hannah Arendt (1906-1975), njemačko-američka politička teoretičarka. Rođena u Hannoveru. Od 1924. do 1933. studira filozofiju kod Husserla, Heideggera i Jaspersa. Napušta Njemačku i boravi u Parizu (do 1941) gdje radi za mnoge židovske organizacije. Prisiljena napustiti Francusku, odlazi u New York gdje djeluje u utjecajnom krugu pisaca i intelektualaca oko časopisa Partisan Review. U poratnom razdoblju podučavala je na brojnim američkim sveučilištima (Princeton, Berkeley, Chicago). Sve do svoje smrti usko je bila povezana s New School for Social Research, gdje je predavala političku filozofiju. Godine 1961. kao reporterka lista The New Yorker pratila je suđenje Adolfu Eichmannu. Glavna djela: Pojam ljubavi kod Augustina (1929), Izvori totalitarizma (1951), Vita activa (1958), Između prošlosti i budućnosti (1961), Eichmann u Jeruzalemu(1963), O revoluciji (1965), Ljudi u mračnim vremenima (1968), Kriza republike (1972); posthumno: Židov kao parija (1978), Život duha (1978), Predavanja o Kantovoj poličkoj filozofiji (1982), Ogledi o razumijevanju (1994), Odgovornost i suđenje (2003).

Želite li pročitati knjigu?Što je politika? u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Arendt, Hannah. Čitati Što je politika? Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE