Sudbina Evinih kćeri

Sudbina Evinih kćeri - Feldman, Dr.Stanislav | Caritasspiritistcenter.org

... Sudbina Evinih kćeri - ženska povijest patrijarhata autor Stanislav Feldman jasno i pregledno objašnjava koji su ponajprije ekonomski, a zatim i kulturni i politički uvjeti doveli do muške dominacije u svim ljudskim zajednicama, od pretpostavljenih početaka civilizacije do danas ... Mala polica znanosti - Niz - ArTresor naklada ... . U knjizi Sudbina Evinih kćeri - ženska povijest patrijarhata autor Stanislav Feldman jasno i pregledno objašnjava koji su ponajprije ekonomski, a zatim i kulturni i politički uvjeti doveli do muške dominacije u svim ljudskim zajednicama, od pretpostavljenih početaka civilizacije do danas. Potom opisuje položaj žena u društvu od ... U knjizi Sudbina Evinih kćeri - ženska povijest patrij ... KATALOG :: Sudbina Evinih kćeri :: Stanislav Feldman ... ... . Potom opisuje položaj žena u društvu od ... U knjizi Sudbina Evinih kćeri - ženska povijest patrij...

INFORMACIJA

AUTOR
Feldman, Dr.Stanislav
DIMENZIJA
8,9 MB
NAZIV DATOTEKE
Sudbina Evinih kćeri.pdf

OPIS

Patrijarhat, uređenje ljudskog društva u kojemu su sve glavne funkcije vlasti i moći u rukama muškaraca, već tisućama godina prevladava u ljudskome rodu. Međutim, usprkos široko rasprostranjenom i duboko ukorijenjenom mišljenju da je patrijarhat prirodan, normalan i Bogom dan, da je najefikasniji ili čak jedini mogući način uređenja ljudske zajednice, on ne postoji oduvijek. U knjizi Sudbina Evinih kćeri – ženska povijest patrijarhata autor Stanislav Feldman jasno i pregledno objašnjava koji su ponajprije ekonomski, a zatim i kulturni i politički uvjeti doveli do muške dominacije u svim ljudskim zajednicama, od pretpostavljenih početaka civilizacije do danas. Potom opisuje položaj žena u društvu od prapovijesti do naših dana, ne propuštajući razmotriti ulogu religija u potčinjavanju žena, postupnu borbu žena za ravnopravnost te psihičke posljedice života u patrijarhatu, s primjerima iz svoje medicinske prakse. Na kraju razmatra mogućnosti i načine ostvarenja potpune jednakosti žena i muškaraca u današnjem (u nekim zajednicama) »omekšanom« patrijarhatu. Usprkos tome što je jednakost spolova zajamčena zakonom, u našem društvu još uvijek vlada čitav niz stereotipa o poželjnim ženskim i muškim društvenim ulogama, a napose o danoj, vječnoj i nepromjenjivoj fizičkoj, intelektualnoj i moralnoj nadmoći muškaraca, koja im jamči dominaciju u svim sferama života. Namjera je knjige raspršiti te predrasude i pripomoći razumijevanju problema suvremenih žena, koje i dan danas u velikoj mjeri trpe podređeni položaj u vlastitim obiteljima, ljubavnim vezama, poslovnim i širim društvenim okruženjima te pridonijeti stvarnoj, a ne samo proklamiranoj ravnopravnosti muškaraca i žena. Knjiga je podijeljena u osam poglavlja i sadrži opsežnu bibliografiju.

Želite li pročitati knjigu?Sudbina Evinih kćeri u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Feldman, Dr.Stanislav. Čitati Sudbina Evinih kćeri Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE