Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom..

Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom.. - Migles, Silvija | Caritasspiritistcenter.org

... Valkovića u crkvi sv. Blaža u Zagrebu, 5 ... Haplogroup R1a - Wikipedia ... . prosinca 2000., u: Kana, 31 (2000.) 12, 10; Stjepan BALOBAN, Znanstvenik i „neumoljivi učitelj". Kao posljednje, ali ne i najmanje važno, želimo istaknuti da nam teološka misao Marijana Valkovića ne daje samo intelektualne izvore iz kojih ćemo crpsti... Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom.. PDF, TXT, FB2. ePUB. Kako se pismena baština Marijana Valkovića nalazi u razli- MIGLES, Silvija Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj / Silvija Migles. Silvija Migles diplomirala je na Filozofs ... Preuzmite PDF putem Interneta Teološka misao Marijana Valkovića... ... . Silvija Migles diplomirala je na Filozofsko-teološkom studiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, a 2011. godine obra...

INFORMACIJA

AUTOR
Migles, Silvija
DIMENZIJA
8,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom...pdf

OPIS

Tri dijela knjige, svaki na svoj način, obilježavaju životni put teologa, svećenika i intelektualca Marijana Valkovića, jednog od najvećih naših moralnih teologa. On je upravo u sva tri svoja naslova ostao vjeran Drugome vatikanskom koncilu, a kao teolog intelektualac kritički pristupa crkvenoj i društvenoj stvarnosti u Hrvatskoj i tako naznačuje da je moguće u životu i javnom radu teologa intelektualca spojiti slobodu i vjernost. Osim što ćemo se u djelu upoznati s teologom i njegovim opsežnim djelom, upoznat ćemo i životni put Marijana Valkovića te njegov doprinos postkoncilskom razvoju crkvenoga života u Hrvatskoj. Posebice je značajan njegov prinos razvoju socijalnoga nauka Crkve u Hrvatskoj. Čitatelj će u ovoj knjizi pronaći ne samo simpatiju prema vjernicima i laicima u hrvatskoj Crkvi i društvu nego i argumentirani pristup o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u razvoju crkvenoga i društvenoga života. Ovaj uspješni rad pokazuje da je ‘communio’ moguće i da su hrvatski vjernici laici, kakva je autorica ove knjige, kao teolozi spremni ugraditi svoje znanje i iskustvo za dobro hrvatske Crkve i hrvatskoga naroda. Silvija Migles diplomirala je i doktorirala na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je asistentica pri Katedri socijalnog nauka Crkve.

Želite li pročitati knjigu?Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom.. u pdf formatu? Dobar izbor! Ovu knjigu je napisao autor Migles, Silvija. Čitati Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom.. Online je sada tako jednostavno!

POVEZANE KNJIGE